• (045) 405 93 39

Het beroep "podoloog" is niet beschermd, dat impliceert dat eigenlijk iedereen zich "podoloog" mag noemen. Mede daarom is er een landelijke organisatie opgericht waar alleen podologen zich kunnen inschrijven die aan bepaalde eisen voldoen.

Deze eisen hebben betrekking op:

 • de genoten opleiding,
 • aard van de verleende zorg,
 • praktijkinrichting en materialen,
 • hygiëne en milieu,
 • protocollering,
 • na- en bijscholing en kwaliteitsbewaking hiervan

podologieDeze landelijke organisatie voor de podologie (Stichting LOOP), beheert de registers van ingeschreven leden en alleen zij mogen zich REGISTERPODOLOOG noemen. Een speciale commissie bepaalt de formele positie van de verschillende disciplines binnen LOOP om de richting aan te geven voor de toekomst.

Podologie kan worden gedefinieerd als het speciale gebied van de gezondheidszorg dat is betrokken bij preventie, behandeling en omgang met voet- en voetgerelateerde afwijkingen, de podale betrokkenheid bij systeemziektes en het promoten van voetgezondheid door georganiseerde gezamenlijke inspanningen.

Deze definitie houdt automatisch in dat de podoloog breed opgeleid moet zijn. De volgende klachten kunnen door de registerpodoloog worden behandeld:

 • standafwijkingen aan voeten
 • specifieke voetproblemen bij kinderen
 • standafwijkingen van de tenen/nagels
 • overbelastingsklachten
 • vermoeidheidsklachten
 • sportblessures
 • klachten bij Diabetes Mellitus en Reuma
 • problemen elders in het lichaam veroorzaakt door een afwijkende voetstand of looppatroon (knie,heup en/of rug)

De registerpodoloog beoordeelt voor iedere patiënt afzonderlijk of deze het beste geholpen kan worden met een proprioceptieve-, biomechanische- dan wel een orthopedische methode of een mix uit de verschillende werkmethoden. In die zin biedt de podologie haar patiënten met voetklachten een breed aanbod van therapieën. Daarnaast stelt de registerpodoloog specifieke therapieplannen op voor onder andere de reumatische en diabetische voet. Bovendien heeft de registerpodoloog de mogelijkheid schoenen aan te (laten) passen aan de orthopedisch eisen van de voet. Een voorziening die onder de basisverzekering valt. De vergoedingen van consulten, onderzoeken, therapiezolen en dm-screenings worden inmiddels door nagenoeg alle verzekeraars vergoed.

Binnen de podologie wordt gebruik gemaakt van twee werkwijzen (methoden), namelijk de biomechanische en de neurologische methode.

Locaties