• (045) 405 93 39

Binnen podotherapie krijgt men regelmatig te maken met het behandelen van ingegroeide nagels. Problemen zijn veelal op te lossen door conservatieve behandelingen ofwel ‘niet-chirurgische’ ingrepen.

Hiervoor beschikken podotherapeuten over diverse technieken. Door deze technieken kunnen de meeste patiënten vaak al na het eerste consult pijnvrij (of minder pijn) de praktijk verlaten. Dit kan zelfs in veel gevallen als er een ontsteking aanwezig is. Soms is de teen van de patiënt zo gevoelig en is er zoveel wild vlees (granulatieweefsel) aanwezig, dat de behandeling door de podotherapeut te pijnlijk is en er dus niet op een normale manier gewerkt kan worden.

De volgende stap is dat de patiënt via de huisarts naar de chirurg verwezen moet worden om een chirurgische ingreep te ondergaan, waarna vaak de podotherapeut de behandeling weer voortzet om herhaling (recidief) te voorkomen. Dit is een omslachtige manier van behandelen.

Dit heeft er een aantal jaren geleden toe geleid (in overleg met de Inspectie van de Volksgezondheid) om podotherapeuten op te leiden om locoregionale aneasthesie toe te kunnen passen. Echter, in de Wet-BIG is omschreven dat het toepassen van deze locale verdoving een ‘voorbehouden’ handeling is, dat wil zeggen dat deze handeling alleen aan artsen is voorbehouden. Een ontsnappingsmogelijkheid is dat een podotherapeut, die de juiste kwalificaties/opleiding heeft, deze behandeling kan/mag toepassen onder supervisie van een arts.

Dit alles heeft er toe geleid dat de studenten podotherapie vanaf ± 2000 in het onderdeel locoregionale aneasthesie werden geschoold. Tevens waren alle podotherapeuten verplicht zich op dit onderwerp te scholen via een Post-HBO-cursus. Het volgen van deze scholing is zelfs een vereiste om in aanmerking te komen voor periodieke registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Toekomstbeeld is dat podotherapeuten in de toekomst zelfstandig deze locoregionale aneasthesie mogen toepassen (in bijvoorbeeld Engeland, Australie, USA, Canada is dat al toegestaan). Daartoe zal in Nederland de wet nog moeten worden aangepast. Tot die tijd kan bovengenoemde behandeling dus wel worden uitgevoerd door een podotherapeut, mits in samenspraak/overleg met een arts.

 

Locaties